Görsel Algı

Görsel duyunun birincil öneme sahip olduğunu algılama biçimi. Gözle görülen her şeyin zihinsel durumda uyandırdığı, çağrıştırdığı, ilişki kurduğu veya fark ettirdiği süreç. Görsel algıya kabaca kıyas da denebilir. Bir yüzeydeki veya bir görüntüdeki ayrıksıyı fark ettiren unsurdur.

Powered by BetterDocs

Yorum Yap