SANAT KURUMLARI

Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı (SASAV)

Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı (SASAV)

0216 370 31 62

Yalı Mah. Küçükyalı Cd. No:19 Maltepe – İstanbul

Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı (SASAV); Sanat ve Kültür varlıklarını daha geniş kitlelere yayarak, sanatın birçok dalında yaratıcı fikirlerle sanatçı ve halkı bir araya getiren, iletişimi sağlayacak projeler üretip kamuya yararlı hizmetler sunmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur.

Bugünden yarınlara sanatsal üretimlerini halkla bütünleştirmiş , Sanatçılarla özgür yaratıcı bir anlayış sergileyen Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı (SASAV); Sanat ve Kültür varlıklarını daha geniş kitlelere yayarak, sanatın birçok dalında yaratıcı fikirlerle sanatçı ve halkı bir araya getiren, iletişimi sağlayacak projeler üretip kamuya yararlı hizmetler sunmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur., Sanat ve Sanat Eğitiminde çağdaş çizgiyi sergilemektedir.

Bu bağlamda, Ulusal ve Uluslararası konser, sergi, festival, resital, panel, seminer, yarışma, gösteri düzenleyerek farklı disiplinlerdeki yetenekleri değerlendirecek ortamlar yaratmaktadır. Ayrıca genç yetenekleri yetiştirip sanata kazandırmak için birçok alanda kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar, Güzel Sanatlara Hazırlık, Konservatuvarlara hazırlık, Hobi ve Çocuk Gurubu olarak uzman eğitimciler tarafından uygulanmaktadır.

Çağdaş, ilkeli, toplumda yanlış ve doğruları yapıtları ile ortaya koyan Sanatçılar ve Sanatseverler Vakfı, 2005 – 2006 Sanat Eğitimi ve Üretimi yılına 01 Ekim 2005 tarihinde Müzik performansı Resim ve Seramik sergisi ile başlamıştır.

Kuruluş

İlgili yasa çerçevesinde 28/11/1995 tarihinde yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere, “SANATÇILAR VE SANATSEVERLER VAKFI” adı ile kurulmuştur.
Vakfın logosu “SASAV” olup “Vakıf” olarak anılmaktadır.

Vakfın amacı: her alandaki sanat faaliyetlerinde katkıda bulunmak suretiyle sanatın gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardım etmek. Sanatçılar arasındaki ve sanatçılar ile toplum arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik etmek ve sağlamak olu, hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) Sanatın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bakımından her türlü fiziki alt yapıyı oluşturmak.

b) Çağdaş ve geleneksel Türk Sanatlarının ve sanatçıların yurt içinde ve yurt dışında tanıtıma ilişkin faaliyetlerde bulunmak. Bu çerçevede çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek olmak.

c) Sanat eserleri ve sanatçılara ait yasal düzenlemelerde ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile ilişkiyi geçilip, telif hakları, sanatçıların sosyal güvenlik hakları gibi konularda, gelişmiş ülkelerde seviyesinde bir hukuki altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak.

d) Her türlü sanatsal etkinliklerde bulunmak, bu bağlamda: kurslar açmak, konser, şenlik, gösteri, festival, resital, sergi, panel, seminer, vb. düzenlemek, film yapmak, başka kişi ve kuruluşlarca bu maksatla yapılan çalışmaları desteklemek ve işbirliğinde bulunmak.

e) Sanatın gelişmesi için çeşitli yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katkıda bulunmak: ödül ve burs vermek, teşvikte bulunmak, benzeri katkılar sağlamak.

f) Sanat ve eğitim amaçlı görsel ve yazılı yayınlar yapmak: gazete, dergi, broşür, kitap yayınlamak, sanat müzeleri açmak, işletmek, işlettirmek, kurulu olanlara iştirak etmek.

g) Sanat ve eğitim amaçlı okullar, dershaneler, kurslar açmak, işletmek, işlettirmek ve açılmış olanlarla işbirliği yapmak, iştirak etmek, yardımda bulunmak.

h) Vakıf mensuplarının, sanatçıların ve ailelerinin sosyal ihtiyaçlarının, karşılanabilmesi bakımından gerekli her türlü çalışmaları yapmak, yardımda bulunmak, bu çerçevede lojman, misafirhane, dinlenme ve eğitim tesisleri, sanat evleri, lokal, kreş vb. açmak, işletmek ve işlettirmek, böylece sanatçılar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma temin etmek.

i) Sanatçılar ile halkın buluşup kucaklaşabileceği geniş katılımlı sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, toplumun sanatçıyla dayanışmasını, sanatla bütünleşmesini, sağlayacak ortamları oluşturmak.

j) Sanat ve Kültür varlıklarını korumak.