SANAT KURUMLARI

Türkiye İş Bankası Müzesi

Türkiye İş Bankası Müzesi

0212 511 13 31

Sultanahmet, Fatih İSTANBUL

“İş Bankası kurumu, Cumhuriyet tarihinde ekonomi bakımından başlı başına yer alacaktır. Bu kurum, naçiz bir servetin bile ekonomik hayatta ferd menfaatlerine hasrolunmayıp ulus menfaatlerine hasredilmesinden çıkabilecek olan büyük neticeleri, az bir zamanda ve bahusus yepyeni bir devlet kuruluşunun türlü inkılâp güçlükleri içinde âlemşümul bir surette fi’len göstermiştir.”

K.Atatürk, 26 Ağustos 1936

Büyük Kurucumuz Atatürk’ün yukarıda yer alan veciz cümlelerinde de ifade edildiği gibi Bankamız Cumhuriyet’le yaşıt tarihinde nice başarılara imza atmış, daha kuruluşunda, “Türkler bankacılık yapamaz” düşüncesini yıkarak, “sermayedarlığı yürütemezler” görüşünün de aksini ispat etmiştir.

Ülke ekonomisinin kurulup güçlenmesinde öncü bir rol üstlenen Bankamız, yalnızca ulusal sermayenin oluşmasını değil, bu sermayenin verimli alanlara yatırılmasını da temel işlevleri arasında görmüştür. Kuruluşundan itibaren, bir taraftan çağdaş ve ulusal bankacılığı ülkemizde kurup geliştirmeye çalışan Bankamız, bir taraftan da Türkiye’nin sanayileşme çabasına katkıda bulunmuştur.

Gurur duyduğumuz bu geçmiş, İş Bankası ailesinin yeni kuşakları için sürekli yükselen bir başarı çıtası ve önemli toplumsal sorumluluklar anlamını taşımaktadır.

Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak, aynı zamanda ülkemizin kuruluş ve kalkınma öyküsü olan tarihimizi gelecek kuşaklara aktarabilmek üzere 1990’ların sonlarında kurum tarihi çalışmaları başlatılmış, Kasım 2007’de Türkiye İş Bankası Müzesi ziyaretçilere kapılarını açmıştır.

Türkiye İş Bankası Müzesi hazırlık çalışmaları kapsamında 1924’ten bu yana Türkiye’nin dört bir köşesinde biriken belgeler, fotoğraflar, filmler, objeler, hatta hafızalarda ve kalplerde yer etmiş hatıralar özenle toplanmış, belgelenmiş, ömürlerini gelecek nesillerle buluşacak şekilde uzatmak için restore edilmiş, korumaya alınmıştır. Uzmanlarca yüksek olduğu belirtilen maddi değerinin çok ötesinde manevi değere sahip olan, aziz bir hatıranın yansıması bu koleksiyonlara ev sahipliği yapan, kol kanat geren Yenicami Şubemiz tarihi binası da çağdaş müzeciliğin tüm gereksinimlerini karşılayacak biçimde, ancak tarihi özellikleri de korunarak hazırlanmıştır.

Bugün Türkiye İş Bankası Müzesi, İş Bankası’nda çalışan herkesin emeği ve İş Bankası’yla çalışan müşterilerimizin güveni ile toplumsal yaşamımıza ve tarihimize ışık tutacak çalışmalarını sürdürüyor. Saklama ve koruma işlevinin ötesine geçerek koleksiyonunu sürekli geliştiriyor, kurumsal tarihini güçlendiriyor. Müzede gerçekleştirdiği atölyelerle çocuklara ve gençlere hem ekonomi hem tarih alanında eğitimler veriyor. Ziyaretçilerinin Cumhuriyet iktisat tarihine bir pencere açabilmeleri, gezi deneyimlerini daha nitelikli kılabilmeleri için kendini sürekli yeniliyor.