SANAT KURUMLARI

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)

0312 418 83 73
İzmir Cad. Sümer 1 Sk. 14/1-2 Kızılay / Ankara / Türkiye

Türk fotoğraf dünyasının bir düşü gerçekleşti ve Türkiye’de ilk defa bir sanat dalı federasyonuna kavuştu. Uzun yıllardır kurulması için büyük çaba harcanan ve değiştirilen yeni Medeni Kanunun 2002 yılının başında yürürlüğe girmesi ile başlatılan çalışmalar tamamlanmış ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), 30 Mayıs 2003 tarihinde tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

1800’lü yıllarda gelişmeye başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya hızla yayılan fotoğrafın ülkemiz topraklarına gelmesi çok zaman almamıştır. Ancak, grupların ve derneklerin kurularak fotoğraf sanatının ülkemizde gelişmesi aynı paralellikte değildir. Avrupa’da neredeyse yüz yıllık fotoğraf derneklerinin var olduğunu bilmek, Uzakdoğu ülkelerinin dahi fotoğraf federasyonlarının var olması Türk fotoğrafçıları için daima üzüntü kaynağı olmuştur. Fotoğrafın ülkemizde gelişmesi 1950 li yıllardan itibaren dernekleşmenin başlaması ile ivme kazanmıştır. Türkiye’de yıllar içinde 40 civarında dernek kurulmuş olmasına karşın bugün Anadolu’nun dört bir yanında yirminin üzerindeki fotoğraf derneği çalışmalarını sürdürmektedir. Bu sayıya yenileri eklenmekte, üye sayıları ise 2000’lere ulaşmaktadır.

1987 yılından bu güne kadar önce FDÇK (Fotoğraf Dernekleri Çalışma Kurulu), sonra TFDB (Türkiye Fotoğraf Sanatı Dernekleri Birliği) adları altında birlikteliklerini ve çalışmalarını sürdüren Fotoğraf dernekleri, Federasyonlarına kavuşmanın ardından 16 yıllık Birlik deneyimi ve kazandığı resmi sıfat ile artık daha güçlü ve sistemli olarak Türk Fotoğrafının gelişmesi, geniş kitlelere ulaşması, Ulusal ve Uluslararası platformlarda daha etkin temsil edilmesi için çalışmalarına devam edeceklerdir.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu TFSF’nin hedefi; fotoğrafın gerek belge, gerekse sanatsal boyutunu kullanarak, toplumumuzda bakan değil gören nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, Türkiye’de fotoğraf sanatının gelişmesi ve güçlenmesi için yapılacak çalışmalara öncülük etmek, Uluslararası ortamlarda Türkiye’yi başarı ile temsil etmektir.

Federasyon kurucusu dernekler aşağıdadır;

AFAD – Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği

ANFAD – Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği

BANFAD – Bandırma Fotoğraf Amatörleri Derneği

BASAF – Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları Derneği

EFOD – Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği

FOTOFORUM – Fotoğraf Sanatı Derneği – Trabzon

FOTOGEN – Fotoğraf Sanatı Derneği – İstanbul

FSK – Fotoğraf Sanatı Kurumu – Ankara

GAFSAD – Gaziantep Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği

İFOD – İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği

İFSAK – İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği

KASK – Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği

KONFAD – Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği

MFD – Mersin Fotoğraf Derneği

ZEYFOD – Zeytinli Fotoğraf Amatörleri Derneği – Edremit