SANAT KURUMLARI

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD)

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD)

0212 291 54 15

Süleyman Seba Caddesi, Tikveş Palas Apartmanı, No.85,Kat 1, Daire 12 Beşiktaş / Istanbul

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD), toplumda sanatsal yaratıcılığı cesaretlendirmek ve desteklemek, Resim ve Heykel Müzelerinin işlerliğini sürdürmeye yardımcı olmak, yeni müze yapıları kurmak amacıyla 1980 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışan bir kurumdur.

Günümüz sanatının nitelikli bir ortama erişmesine katkıda bulunmak ve temel sorunlarının tartışmaya açılmasını sağlamak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği (RHMD), 30 senedir düzenlediği “Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri’nin” yanı sıra bu yıl da geleneksel bir malzeme olarak kağıdın çağdaş bir perspektifle yorumlanmasına açık uluslararası boyutta V.Uluslararası Özgünbaskı Sergisi’ni düzenlemektedir.

Uygar bir toplumda uygar bir birey olarak yaşayabilmenin ancak toplumun kendi iç dinamiklerini harekete geçirmekle mümkün olacağının ve bunun en geçerli yöntemlerinden birisinin de sanat olduğunun bilincinde olarak, hem sanatçıyı kendini kolayca ifade edebileceği edilgen bir malzemeyle kışkırtmak diğer yandan da izleyiciyi günün koşullarına uygun olarak sanatla buluşturabilmek amacı, bu serginin başlangıç noktası oldu.Dünyanın en eski sanatsal malzemelerinden kağıt ve mürekkebin teknolojideki gelişmeler ve çağdaş yaklaşımlarla yeni ifade biçimlerine ulaşacağı ümidiyle , bu sergiyi de,önemli bir boşluğu dolduracağı inancıyla ileriki yıllara taşıyabilmeyi hedefliyoruz.