SANAT KURUMLARI

Türk Seramik Federasyonu (TSF)

0212 266 52 54
Büyükdere Cd. Stad Han Nu:85 Kat:4 Mecidiyeköy İSTANBUL

Türk seramik sektöründeki üretici kuruluşları bir araya getirmek amacıyla ilk Birlik 1986 yılında Ankara’da Seramik ve Refrakter Üreticileri Birliği adı ile kurulmuştur.

1993 yılında Birlik Merkezi Ankara’dan İstanbul’a taşınmış ve tüzüğünde yapılan yeni değişiklikler ile daha etkin ve verimli hale getirilmiştir. Ancak Türk Seramik Sektörü’nün yüksek boyutlara ulaşması ,dünya ile entegre hale gelme zorunluluğu gibi nedenler , Birlik çatısı altındaki alt-sektörlerin sorun , ilgi ve uğraş alanlarını çeşitlendirmiştir. Bu gelişimin gereği alt-sektörler 1996 yılında;

SERKAP Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği
SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Birliği
SEREF Seramik ve Refrakter Üreticileri Birliği
SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Birliği olarak ayrı dört Birlik halinde yeniden yapılanmıştır.

2001 yılı içinde dernek Yönetim Kurullarında alınan karar gereği bu dört derneği ve sektördeki diğer kuruluşları bir çatı altında toplayan Türk Seramik Federasyonu ‘nun kurulması konusunda girişimlere başlanmıştır.

2002 yılı sonunda, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER)’in de katılımıyla seramik karo, vitrifiye, Refrakter ve hammadde üreticilerini temsil eden bu öncü kuruluşlar bir çatı altında birleşmiştir. Türk Seramik Derneği de (TSD) gerekli bürokratik düzenlemeleri tamamladıktan sonra Türk Seramik Federasyonu ‘na dahil olmuş ve üreticilerin ve satış kanallarını oluşturan bayilerin yanı sıra, bilim adamları ve seramik sanatçıları da federasyonda yer almıştır.

Sektörü bütün kollarıyla temsil eden Türk Seramik Federasyonu, sektörün gelişimi, ortak sorun ve ihtiyaçların giderilmesi yolunda büyük önem taşımaktadır.