SANAT KURUMLARI

Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV)

Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV)

Nabizade Sokak 16/18 Hasanpaşa İSTANBUL

Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV)  1990 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 41 akademisyeni tarafından kurulmuştur.

GÖRSAV tamamen sanatçı akademisyenler tarafından kurulmuş olup, arkasında bir aile, sermaye grubu, parti olmayan nadir vakıflardandır. GÖRSAV’ın kuruluş sermayesi sanatçıların eserlerinden ve maddi katkılarından oluşmuştur. Geliri sanatçıların bağışlarından, üyelerimizin, sanatseverlerin ve okulumuz mezunlarının katkılarından ve projelerin gelirlerinden oluşmaktadır.

Ülke sanatının gelişmesi için, görsel sanatların çeşitli dallarında inceleme, araştırma, sergileme, gösteri, uygulama, eğitim, yayın faaliyetlerinde bulunmak, toplumun kültürünü geliştirme, sanata olan ilgisini, sevgisini arttırmaya yönelik her türlü girişimde bulunmak, kültürel ve sanatsal etkinlikler konusunda kamu ya da özel kurumlarla işbirliği yapmak, yurt içinde ve yurt dışında sergi, kongre, konferans, toplantı ve geziler düzenleme, doğal çevrenin, kültürel ve tarihi değerlerin, sanat eserlerinin korunması için çaba göstermek, sanat yapıtlarının bakım ve onarımını yapacak birimlerle arşivler, müzeler kurmak, her türlü öğretim kademesinde sanat eğitim kurumlarını kurmak, görsel sanatlar ve kültürel değerlerle ilgili belge toplamak, yayınlar yapmak, yaratıcıları desteklemek amacıyla kurslar ve burslar verme, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak ve oluşturulan jürilere katılmaktır.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve mensupları arasındaki dayanışmanın ve sosyal bağın yaratılmasını sağlamak, vakıf amacına uygun ve yönetim kurulunca kabul edilmiş koşul ve yükümlülüklerini yerine getirmek, İstanbul ili sınırları içinde ve yurdumuzda yetişen, çalışan, yetenekli gençleri daha iyi, daha bilgili, ve daha sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlamak, yurt içinde ve yurt dışında staj olanakları sağlamak, öğrenci çağındaki gençlerin öğrenim dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için çabalarda bulunarak kurslar açmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak için kafeterya, kantin, vb. işleri yapmak, ülke ekonomisine ve sanatın gelişmesine yardımcı olacak her türlü araştırma ve çalışmaları desteklemek, üye, sanatçılara, sosyal konutlar, çalışma atölyeleri, sanatçı tatil köyleri, turistik amaçlı sanatçılarla ilgili kuruluşlar kurmak, sanatçıların sağlık sorunları ile ilgili gerekli sağlık merkezleri kurmak, uluslararası sanat kuruluşları ile bağlantı kurmak ve ortak çalışmalar yapmaktır.