SANAT KURUMLARI

Rezan Has Müzesi

Rezan Has Müzesi

0212 533 65 32 / 0212 534 10 34

Kadir Has Üniversitesi, Cibali – İstanbul

Rezan Has Müzesi’nin kültür ve sanat dünyasına girişi, 11. Uluslararası Doğu Halı Konferansı’nın açılış sergisi olan “Zamansız Sadelik” ile 2007 Mayıs’ında gerçekleşmiştir.2007 yılından bu yana aktif müzecilik anlayışı doğrultusunda özgün sergiler ve kültürel etkinlikler düzenleyen Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık 9.000 yıl öncesine tarihlenen arkeolojik eser koleksiyonunun yanı sıra 2009 yılında Cibali Tütün Fabrikası’na ait belge ve objeleri bünyesine katarak koleksiyonunu zenginleştirirken, 17. yüzyıla tarihlenen Osmanlı yapı kalıntısı ve 11. yüzyıl Bizans su sarnıcı ile geçmişi geleceğe bağlayan bir müze mekandır.
Seferikos Sarnıcı ve Osmanlı Yapısı

Yeraltındaki kagir su depoları olan sarnıçlar, Bizans döneminde, İstanbul’un su ihtiyacını karşılamakta önemli rol oynamış yapılardır. Rezan Has Müzesi’nde yer alan, geç 11. yüzyıla tarihlenen Bizans dönemi su sarnıcı 48 kemer, 15 ayak ve 20 sütundan oluşmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olan yapı, doğrudan su biriktirmek amacıyla inşa edilmiştir.

Taş, pişmiş toprak yaprak tuğla ve horasan harç örgülü sarnıçta devşirme malzeme kullanılmıştır. Erken Bizans döneminden 11.yy’a kadar farklı stillerde yapılmış sütun başlıklarını görmek mümkündür.

Sarnıç; işlevini kaybettikten sonra Cibali Sigara Tütün Fabrikası’nın tütün deposu olarak, ardından II. Dünya Savaşı yıllarında ise erzak ambarı olarak kullanılmıştır.

Sergi alanının içinde yer alan yapı kalıntısının ise, 17.yy. a ait olduğu düşünülmektedir. İki ayrı bloktan oluşan yapının, nihai kullanım amacı kesin olarak bilinmemekle birlikte suyun kullanımına dair bir işleve sahip olduğu tahmin edilmektedir.