SANAT KURUMLARI

Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi

Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi

0312 202 20 00

Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Teknikokullar / Ankara

Kökleri 1930’lu yıllara dayanan müze, 2 Mart 2007 tarihinde “Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi” adını alır ve Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasındaki 750 metrekarelik sergileme alanında sanatseverlerle buluşur. Yeniden tadilatı yapılan müze bugün artık sadece koleksiyonun sergilendiği bir mekan değil aynı zamanda Türk sanatına öncülük yapmış sanatçıları ağırlayan, okul gruplarının eğitim aktivitelerinin yapıldığı, çeşitli ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonların düzenlendiği yaşayan bir müze olarak hizmet vermektedir.

Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi’nin olusumuna 1930’lu yılların ortalarında baslanır. Malik Aksel enstitüde çatı katında çok değerli esya ve belgelerle birlikte resimler bulur. O dönem enstitü müdürü Dsmail Hakkı Tonguç’tur. Dsmail Hakkı Tonguç 1929-1933 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde hem öğretmenlik yapar hem de 1932 yılında Malik Aksel, Hayrullah Örs, Sinasi Barutçu, Dsmail Hakkı Uludağ ve Mehmet Ali Atademir ile Resim-Ds Bölümü’nü kurar; 1934-1935 yıllarında da Gazi Eğitim Enstitüsü’nde müdür vekilliği yapar. Tonguç, müdür vekilliğine atandığı zaman (1934) ele alınması gereken konular arasında, binanın genis ve güzel üst kat koridorlarında bir resim galerisi olusturulması, öğrenci eserlerinin sergilenmesi ve sürekli sergi salonu olusturarak buradaki eserlerden öğretimde yararlanılması gerekliliğini gündeme getirir. Çatı katında bulunan resimler ile Ankara’nın ilk sanat müzesi, Gazi Eğitim Enstitüsü’nün üst koridorunda açılır.

Bir süre sonra Dsmail Hakkı Tonguç GEE Müdür Vekilliğinden ayrılıp Dlköğretim Genel Müdür Vekili olur (3 Ağustos 1935). O yıllarda bu resimler Atatürk’ün emriyle Dstanbul’a Dolmabahçe Sarayı’na götürülür. Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü Leopold Levy’nin nezaretinde resimler Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’ne yerlestirilir. Bu resimler “İstanbul Resim Heykel Müzesi”’nin çekirdeğini olusturur. Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi, Mimar Sinan Üniversitesi’ne bağlanır. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-Ds arsivinde bulunan eski fotograflar, fotograf makineleri, yağlı boya-sulu boya tablolar ve grafik eserleri yeniden bir araya getirilir. Bir de “Tonguç” büst yarısması düzenlenir. Tonguç’un ölümünün (24 Haziran 1960) 19. yıl dönümünde büyük bir katılımla, dönemin hocalarından Hidayet Telli’nin önderliğinde, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde “Tonguç Müzesi” açılır. Gazi Eğitim Enstitüsü, Gazi Üniversitesi’ne bağlanınca müze kapanır.

1989-1990’da GEF Dekanı Resat Genç, Resim-Ds Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanlarından Yüksel Bingöl, Hulusi Sezer ve Söbütay Özer’in önderliğinde o dönem görev yapan tüm öğretim elemanlarının özverili çalısmaları ile müze yeniden yapılandırılarak; rektörlük binasının bodrum katında bulunan depolardan birkaçı onarılıp müzenin bugünkü yerine tasınması sağlanır. Çesitli etkinlikler düzenlenerek çoğunluğu Gazi Üniversitesi’nde eğitimcilik yapmıs ya da Gazi Üniversitesi’nden mezun olmus sanatçılardan bağıs yöntemi ile eserler alınarak müze koleksiyonu güçlendirilir ve müze “Gazi Resim Heykel Müzesi” adıyla yeniden açılır. Gazi Resim Heykel Müze’si, 2 Mart 2007 tarihinde, Gazi Üniversitesi’nin 80. yıl kutlamaları kapsamında 750 metrekare sergileme ve sanat etkinlikleri yapabileceği alanı ile sanatseverlerle ve okullarla bulusur. Bugün yeniden tadilatı yapılan müze artık sadece koleksiyonun sergilendiği bir mekan değildir. Türk sanatına öncülük yapmıs sanatçıları ağırlayan, okul gruplarının eğitim aktivitelerinin yapıldığı, çesitli ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonların düzenlendiği yasayan bir müzedir.

Gazi Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda Türk Plastik sanatlarında önemli yeri olan Halil Pasa, Baltalı Ahmet Bedri ve Arif Kaptan’ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, Cumhuriyet Dönemi Sanatçılarından Ayetullah Sümer, Namık Dsmail, Feyhaman Duran, Sururi Taylan, Zeki Faik Dzer, Cevat Erkul, Mehmet Ali Laga ve Kenan Yontuç’un eserleri ile daha sonraki dönemlerden Malik Aksel, Refik Epikman, Eren Eyüboğlu, Ali Naci Eren, Mesut Erdem, D. Hakkı Karayiğitoğlu, Nurettin Ergüven, Veysel Erüstün, Cemal Bingöl, Hasan Kavruk, Adnan Turani, Nuri Abaç, Turan Erol, Mürside Dçmeli, Kayıhan Keskinok, Burhan Alkar, Süleyman Saim Tekcan, Nevzat Akoral, Mustafa Ayaz ve Söbütay Özer’in de aralarında bulunduğu 281 esere ulasılmıstır.