SANAT KURUMLARI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı (ALEV)

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı (ALEV)

0212 310 33 00
Muallim Naci Cd. 69 34347 Ortaköy İSTANBUL

Vakfın Amacı

1954 yılında, Türk Sanayine ilk adımını atan Alarko, Türk ekonomisine yaptığı katkıların yanısıra, Türk Ulusunun çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması, Milli Kültürümüzün gelişmesi ve Ülkemizin Milletlerarası düzeyde hakettiği yeri alması yolundaki gayretlere katkıda bulunmak amacı ile 1986 yılında, Alarko Eğitim-Kültür Vakfı (ALEV)’nı kurdu.

Kuruluşundan bu yana geçen senelerde her düzeyde eğitim alan binlerce gencimize karşılıksız burs ve para yardımı yaparak onları 21. yüzyıl bilgi çağına hazırlamaya çalışan ALEV, milli kültürümüze de sahip çıkan projelerle uluslararası platformda Türkiye’nin adını duyurmayı kuruluş amaçları arasına koymuştur. Eğitimin ülke kalkınmasına olumlu etkisini bilen ve bunu bir misyon haline getiren ALEV, bu amaçla eğitim hizmetlerine yardımcı olmak üzere Eğitim alanında;

Karşılıksız burs vermek,
Her eğitim düzeyinde okuyanlara karşılıksız para ve malzeme yardımı yapmak,
Kanuni usuller çerçevesinde Eğitim Kurumları kurmak veya mevcutlarına katkıda bulunmak,
Kurs, konferans, sergi, konser ve bilimsel toplantılar tertiplemek veya tertipleyenlere yardım etmek,
Her türlü bilim dalında araştırma projelerini ve araştırıcıları desteklemek, ödüllendirmek, gerektiğinde araştırma kurumları kurmak ve geliştirmek,
Gençlerin eğitim süresinde çalışabilmelerini ve meslek içi eğitimlerini geliştirecek çalışma ve uygulamalarda bulunmaktır.

Ayrıca ülkemizin, çağın gelişmiş toplumları içindeki yerini alabilmesini sağlayacak çalışmalara katkıda bulunmak üzere Kültür alanında;

Tanıtıcı film, kitap, broşür ve benzeri yayınları hazırlamak ve yaymak,
Ülkemizi, ülkemizin kültür ve geleneklerini tanıtma gayesine yönelik uluslararası toplantılar düzenlemek, yurtiçinde veya yurtdışında tanıtma faaliyetlerine bizzat katılmak veya katılanları desteklemek,
Tarihi Türk Mimarisi’ni, herhangi bir bedel beklemeksizin ve talep etmeksizin geliştirmek ve canlandırmak üzere araştırma ve geliştirme hizmetlerini yapmak, yaptırmak, bu eserlerin restorasyonunda yardımcı olmak, bu tür işlerde hizmeti geçen özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, desteklemek, ödüllendirmek gibi hizmetleri yürütmektedir.

Vakfın Organları

Mütevelli Heyeti İcra Komitesi Denetim Kurulu Vakıf Müdürlüğü

İshak ALATON İshak ALATON Mustafa Aydın AYSAN Seyit M.BURUK
İzzet GARİH İzzet GARİH
Muhammed ŞAHİN Ümit Nuri YILDIZ
Erhan ÖZDEMİR Seyit M.BURUK
Seyit M.BURUK Mustafa FİLİZ
Ümit Nuri YILDIZ
Mustafa FİLİZ