SANAT KURUMLARI

Çankırı Müzesi

Çankırı Müzesi

0376 213 02 04

100.Yıl Kültür Merkezi Çankırı

Çankırı Müzesi 1972 yılında Çankırı Halk Eğitim Merkezi’nde faaliyete geçmiş, çevreden toplanan taş, keramik, bronz ve etnoğrafik eserler bir araya getirilmiştir. Halk Eğitim merkezi’nin bu tür eserlerin depolanması ve sergilenmesi için uygun olmadığından yeni bir binanın yapılmaya başlaması ile müze ziyarete kapatılmıştır. Bu arada müze Çankırı Lisesi’nin bir sınıfında idari çalışmalarını sürdürmüştür.

1981 yılında yapımı tamamlanan 100.yıl Kültür Merkezi’nin ikinci katında 23 Ağustos 1981’de ziyarete açılmıştır.

Çankırı Müzesi ‘nde Eski Tunç Çağı (MÖ.3.000-2.500) Hitit Dönemi (MÖ.2.000-1.200), Frig Dönemi (MÖ.1000. ilk yarısı), Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin eserleri sergilenmektedir. Müzedeki eserler çevredeki araştırmalar, satın alma ve adliye yolu ile müzeye kazandırılmıştır. Etnoğrafik eserler de yine satın alma ve bağış yolu ile elde edilmiştir.

Müzenin bulunduğu Kültür Merkezi’nin 2.katında 1200 m2’lik 2 teşhir salonu ile deposu ile idari binaları bulunmaktadır. Müzenin bahçesinin olmamasından ötürü genellikle büyük taş eserlerin müzelerde bahçede sergilendiği düşünülecek olursa Çankırı Müzesi bundan yoksundur. Bu bakımdan arkeolojik taş eserlerin bir bölümü bina dışında kaldırım üzerinde sergilenmiştir. Bunlar Hitit, Roma dönemlerine tarihlenen aslan heykelleri, mezar stelleri, mil taşları, mimari parçalar, sütun kaide ve başlıkları, Latince ve Grekçe yazıtlar ile Osmanlı mezar taşları ve aslan kabartmalı dibeklerdir.

Müzenin salonlarında seyyar 24 adet cam vitrin, 6 adet de masa vitrini olmak üzere toplam 30 vitrini bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vitrinlerin dışında açık teşhire de yer verilmiştir. Vitrinlerde sergilenen eserler arasında pişmiş toprak kaplar, kemik, cam, boncuk, bronz aletler ve süs eşyaları, cam gözyaşı ve koku şişeleri, tıp aletleri, ağırşaklar, kandiller, iğneler, yüzük kaşları ve çeşitli heykel parçaları bulunmaktadır.

Etnografya bölümünde de, Çankırı ve çevresine ait çeşitli dokumalar, el işlemeleri, giysiler, heybe, kilim ve çuvallar ile bakır siniler, taslar, ibrikler, sahanlar ve leğen gibi eşyalar, kılıçlar, hançer, kama ve çakmaklı tüfek ve tabancalar, barutluk ve yağlıklar, balta, teber, ok ve yaylar, el yazması kitap, icazet ve Kuran’lar, yazı takımları, oyma ve kakma çekmece, ağızlık ve takunyalar, mahalli bindallı, üçetek, fermane, cepken, yağlık, bohça, fes tepeleri, önlük bağları, kuşaklar, kunduralar, çorap ve eldivenler, mineli gümüş saatler ve köstekler, bilezikler, kemer ve kemer tokaları sergilenmektedir.

Müzenin orta bölümünde Kurtuluş Savaşı’nda, İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Ankara arasında cephane taşıyan tarihi kağnı teşhir edilmiştir.