SANAT KURUMLARI

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA)

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA)

0312 419 48 11

Konur Sk. 66/12 06640 Bakanlıklar/Ankara

Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) (Union International De La Marionette) 1929 yılında Çekoslavakya, Sovyetler Birliği, Romanya, Avusturya, Almanya, Yugoslavya, Fransa ve Bulgaristan gibi ülkelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda UNIMA’nın kuruluş çalışmaları başlatılır. Aynı yıl Paris’te, 1930’da Fransa’da ve 1933 yılında Yugoslavya da toplantılar sürdürülür.

Kukla ve Gölge Oyunu Sanatlarıyla Ulusların birbirlerini tanımalarına hizmet etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, barış içersinde bir arada yaşamlarına katkı sağlamak, kukla ve gölge oyunu sanatıyla ilgilenen sanatçı, araştırmacı, uzman, yazar, bilim adamı ve teknisyenlerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan UNIMA, gün geçtikçe gelişerek uluslar arası örgütlenmesini genişletmiştir. Bu gün yaklaşık yüz ülkenin üyesi olduğu UNIMA’nın Merkezi, Fransa’nın Charleville Mezieres kentinde bulunmaktadır.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi

Zengin ve köklü bir kukla ve gölge oyunu geleneğine sahip olan Türkiye’nin, UNIMA içerisinde yer almasının yararı uzun yıllar tartışılmış ama bir türlü olumlu çalışmalar yapılamamıştır. Türkiye’nin UNIMA Mîlli Merkezini kurarak UNIMA’ya üye olmasını ülkemizdeki gölge ve kukla tiyatrosu geleneğini bilen yabancı dostlarımız daha çok istemişlerdir.

Konu; Kültür Bakanlığınca 23-27 Ekim 1982 tarihleri arasında Ankara’da toplanan I.Mîlli Kültür Şurası’nda ele alınarak UNIMA Türkiye Mîlli Merkezinin kurulması çalışmalarına başlanması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

Çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleştirilmeyen kuruluş çalışmaları, 1988 yılında Kültür Bakanlığı Mîlli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığının çalışmaları üstlenerek yürütmesiyle sonuca ulaşmış ve UNIMA Türkiye Milli Merkezi 27.09.1990 tarih ve 90-1013 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 2908 sayılı Dernekler Kanununun 11. ve 12. maddelerine göre kurulmuştur. Türk kukla ve gölge oyunu sanatlarını yurtiçinde ve yurtdışında, diğer milletlerin kukla ve gölge oyunlarını da ülkemiz de tanıtarak, bu sanatların araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla kurulan Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA), kısa sürede kukla ve gölge oyunumuzun yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı, sanatçıların haklarının savunulması, sanatın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konularında bir çok çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında Bursa Şubesi kurulur.