SANAT KURUMLARI

Erzurum Resim Heykel Müzesi

Erzurum Resim Heykel Müzesi

kvmgm.ktb.gov.tr
0442 235 19 58

Resim-Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü Havuzbaşı ERZURUM

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezi binası üst katında hizmete başlamış, 1976 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiş, 1986 yılında ise şimdiki yeri olan kültür merkezine taşınmıştır.

Aynı zamanda kültür merkezi olarak kullanılan binada müdürlüğe ait iki teşhir salonu, bir de resim atölyesi vardır. Resim müzesi olarak kullanılan salonda 52 adet resim sürekli teşhir edilmektedir. Diğer salonda yıllık 15-17 sergi düzenlenmekte ve yaklaşık 50.000 izleyiciye ulaşmaktadır.

Resim-Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğünün bir diğer önemli hizmeti ise resim kurslarıdır. 1997 yılından beri, düzenli olarak her yıl 100-150 öğrenciye resim kursu verilmektedir.

Resim Heykel Müzeleri

Ülkemizde geçmişi yaklaşık 200 yıla uzanan plastik sanat ürünlerinin sergilediği ve korunduğu Resim ve Heykel Müzelerinin ilki, 1937 yılında Atatürk’ün emri ile Dolmabahçe Sarayı Veliaht dairesinde hizmete girmiş, bunu İzmir Resim ve Heykel Müzesi ile 1980 yılında Ankara Resim ve Heykel Müzesi izlemiştir.

Kültür Bakanlığı bünyesinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu olarak çalışan 3 adet Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü bulunmaktadır. Ankara dışındaki Resim ve Heykel Müzeleri bulundukları ilde İl Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak etkinliklerini yürütmektedirler.

Resim ve Heykel Müzelerinde, batı geleneğindeki Türk plastik sanatlarının başlangıcından bugüne kadarki nadide örneklerinin yer aldığı ülkemizin en önemli koleksiyonları belgelenmekte, korunmakta, sergileme yoluyla sanatseverlere ve araştırmacılara sunulmakta ve gelecek kuşaklara bozulmadan aktarılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Yerleşik sergilerin yanında, Müze galerilerinde, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan plastik sanat sergileri düzenlenmekte, sanatla ilgili konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri ile atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlanmaktadır.

Bu sanat kuruluşlarımızda, her yıl 1 Eylül – 30 Haziran tarihleri arasındaki sanat sezonunda plastik sanatlar alanında kurslar düzenlendiği gibi, Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kursları da verilmektedir.