SANAT KURUMLARI

Çorum Müzesi

Çorum Müzesi

0364 213 15 68 

Gülabi Bey Mahallesi Müze Sokak Nu:1 ÇORUM

Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi gören, insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde ön sıralarda yer almış ve pek çok uygarlığın beşiği olmuş ülkemizde, Çorum ve çevresi binlerce yıldır süregelen Anadolu’nun yerli kültür ve sanat geleneğini devam ettiren bölgelerin başında gelir. Tarih öncesi ve tarih çağlarında önemli kültürlere, uygarlıklara sahne olan Çorum İli, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz Bölgesi’nin iç kısımlarında oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çorum’da araştırma yapma ve eski eserleri toplama bilincinin oluşması üzerine ilk kez 1937 yılında Müze faaliyetlerine başlanmıştır. 1935 yılında Atatürk’ün direktifleriyle başlanan Alacahöyük kazısından elde edilen buluntular da yörede arkeolojiye ve eski esere olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Çorum Müzeleri, İl sınırları içerisinde merkeze bağlı iki yerel müze ve örenyerleri ile birlikte üç ayrı yerde tek birim olarak hizmet vermektedir. Alacahöyük kazıları sonucunda eserlerin sergileneceği bir müzeye ihtiyaç duyulması üzerine 1940 yılında Alacahöyük Müzesi hizmete girmiş ve bu aynı zamanda ilk yerel müze ve ilk kazı yeri müzesi geleneğinin başlangıcı olmuştur. Bunu takiben 12 Eylül 1966 yılında Hititlerin başkenti Hattuşaş’ta Boğazköy Müzesi, 13 Ekim 1968 yılında ise Çorum Müzesi hizmete açılmıştır.

Çorum Müzesi

İl merkezinde, Şehitler Abidesi yanında yer alan müze, 13 Ekim 1968 yılında hizmete açılmıştır. Tek katlı binada birbirleriyle bağlantılı dört teşhir salonu, eski eser deposu ve fotoğrafhane yer almaktadır.

Çorum Müzesi ‘nin çekirdeğini Alacahöyük, Boğazköy, Ortaköy, Eskiyapar, Pazarlı, Kuşsaray ve Alişar Höyük kökenli eserlerin yanında satın alma eserler teşkil etmektedir. Ayrıca müzede etnografik eserler de yer almaktadır.
Birinci salon ve koridorda; Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, seramikler, cam koku kabı ve gözyaşı şişeleri, figürün ve heykelcikler, adak kabı, stel, lahit ve sütun başlıkları, süs eşyaları tipolojik olarak sergilenmektedir.
İkinci salonda; Hitit ve Frig dönemlerine ait gaga ağızlı testiler, Hitit Dönemine ait banyo kabı, matara biçimli kap, vazolar, meyvelikler, ritonlar, kalıplar, potalar, ağırşaklar ve mühürler ile Frig Dönemine tarihlenen üzeri boyalı kaplar ve pişmiş topraktan üzeri kabartmalı çok renkli duvar levhaları sergilenmektedir.
Salonların bağlantılarını sağlayan koridorda ise, Kalkolitik ve Eski Tunç Dönemine ait çeşitli formlardaki seramikler, idoller, taş ve bronzdan el baltaları, mızrak uçları ile Alişar kökenli kaplar yer almaktadır.

Üçüncü ve dördüncü salonlarda Çorum yöresinin özelliklerini yansıtan halı ve kilimler, kadın giysileri, takı ve süs eşyaları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait silahlar, ahşap ve madeni eserler, el yazması dini kitaplar sergilenmektedir.

Bahçede; Hitit Dönemine ait Boğa tasvirli çeşme, Roma ve Bizans dönemine ait heykeller, mezar stelleri ile mil taşları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemine ait kitabe ve mezar taşları teşhir edilmektedir.