SANAT KURUMLARI

Avrupa Kültür Derneği

Avrupa Kültür Derneği

0216 338 37 80

Caddebostan Mah. Kavaklı Sokak, Yonca Apt. 18/4 Çiftehavuzlar, İstanbul

Avrupa Kültür Derneği, kültürel farkındalığı artırmak vizyonuyla, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan İstanbul’da kurulmuş, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Avrupa Kültür Derneği Mart 2003’te kültürün toplum içindeki rolüne önem veren farklı mesleklerden kişiler tarafından kuruldu.

Kuruluşundan bu yana Avrupa Kültür Derneği kültür yönetimi ve kültür politikaları konularını ele almaktadır. Kâr amacı gütmeyen bağımsız kültür aktörlerinin sektör içindeki rollerini, kendi aralarında ağ kurma, disiplinlerarası, sektörlerarası ve uluslararası bağlantılarını güçlendirme, Avrupa ağlarına entegre olmalarına destek olmanın yanı sıra bilgi üretimi ve alışverişini sağlayarak ve savunuculuk yaparak güçlendirmeye odaklanmıştır. Bu amaçları, toplantılar, konferanslar, seminerler, forumlar, sanatsal, kültürel ve eğitsel projeler ile yerine getirmektedir.

Avrupa Kültür Derneği, 2003 yılında Avrupa Kültür Merkezlerini biraraya getirerek Europist Çalışma Grubu ‘nu kurmuş, ilk etkinliği olan “Avrupa Bandoları İstanbul’da” başlıklı 5000 kişinin katıldığı sokak festivalinin organizasyonunu başta İstanbul Valiliği, İBB ve Beyoğlu Belediyesi olmak üzere yaklaşık 40 kurum ve kuruluşun işbirliği yaparak, yerel, ulusal ve uluslararası kültürel işbirliğinin kentte yaratabildiği dinamiği gözler önüne sermiştir.

2005 yılında gerçekleştirdiği “Kültür Sanat Yönetimi Programı” ile Türkiye’deki genç kültür sanat yöneticilerinin mesleki deneyimlerinin gelişmesi ve kültür operatörleri arasında bir iletişim ağı kurulmasına önayak olmak amacıyla, uluslararası seminerler ve çalıştaylar organize etmiştir.

Avrupa Kültür Derneği 2004 yılında “AB’ye Giriş Sürecinde Düşte Düşüncede Günlük Yaşamda Değişimler” ve 2005 yılında “Türkiye-Avrupa Kültürel İlişkileri Forumu” ile ilk kez Türkiye-Avrupa ilişkilerinin kültürel boyutunun tartışılmasını ve ilişkilerin güçlenmesi için ağlar kurulmasına önayak olmuştur. 

2006 yılında gerçekleştirdiği “IETM Forum: Avrupa’nın Sınırları” forumuyla dünya sahne sanatları ağı ile Türkiye’deki sahne sanatçılarını, 2007 yılında AICA Türkiye işbirliğiyle organize ettiği “Kontinental Kahvaltı” başlığıyla uluslararası küratörleri ve sanat eleştirmenlerini, 2008 yılında ise Mimar Sİnan Güzel Sanatlar Üniversitesi liderliğinde Avrupa Sanat Üniversiteleri Birliği ELIA işbirliği ile gerçekleştirdiği “Kent ve Sanat” ile Avrupa Üniversitelerini biraraya getirmiştir.

Avrupa Kültür Derneği, Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecine kültür sektörünün hazırlanmasına da çeşitli şekillerde katkıda bulunmuştur. “Geçmişten Geleceğe Avrupa Kültür Başkentleri” başlıklı etkinlikler dizisi, çıkarılan yayınlar, danışma kurulu üyelikleri ve gerçekleştirilen projeler deneyim alış verişini sağlayarak bu sürece doğrudan katkıda bulunmuştur. 

Kent ve Sanat projesiyle Türkiye ile Avrupa kentleri arasında üniversiteler aracılığıyla geniş bir ağ kurulmuş, yüzlerce sanatçı birlikte üreterek binlerce kişinin izlediği sergiler açılmıştır. Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında TÜSIAD ve Alman Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen A Soul for Europe Istanbul Forumu‘nda Avrupa ve Türkiye’den ileri gelen politika, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri biraraya gelerek “Küresel Sorunlar, Kültür Vizyonları” tartışılmış, sonuçları Berlin Konferansı ve Venedik Forumu’na taşınmıştır.

Dernek, Sinop Uluslararası Bienali Sinopale’nin kuruluşuyla odağını, kentsel kalkınmada kültürün rolü konusuna yöneltmiştir. Sinopale diğer bienallerden farklı olarak bir çağdaş sanat sergisinden ibaret olmayıp, sanatçıların eserlerini Sinoplularla birlikte yerinde ürettiği, süreç odaklı, katılımcı bir sivil toplum hareketi, bir “imece” etkinliğidir.

Sinopale kapsamında gerçekleştirilen forumlar ve 2011’de gerçekleştirilen “Geleceği Biriktirmek”başlıklı uluslararası proje sonucunda Sürdürülebilir Yaşam İçin Hal Buluşma Merkezi projesi doğmuştur. Kentin gelişimi için gereken sosyal ve ekonomik hareketlenmenin sağlanması ve sürdürülebilmesi için kültür temelli bir yaklaşımın benimsendiği bu projede Sinop Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sokak Bizim Derneği başta olmak üzere birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yapılmaktadır. HAL Sinop Buluşma Merkezi, kentin sürdürülebilir kalkınması için aktif kentlilik kültürünü sosyal girişimcilik ve yaratıcılığı teşvik ederek yaygınlaştıran, bir kurum modeli oluşturmak amacını güdüyor.