SANAT KURUMLARI

Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği (ASTAD)

Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği (ASTAD)

Fevzi Çakmak Sokak No: 15/4 Kızılay/Çankaya/ANKARA

KURULUŞ
Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği 1995 yılında, Sanat Tarihçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, kültürel varlıkların korunarak gelecek yüzyıllara aktarılması konusunda bilinç oluşturmak amaçlarıyla kurulmuştur.

Fahriye Bayram öncülüğünde kurulan derneğimizin önceki dönem başkanları Bozkurt Ersoy, Filiz Yenişehirlioğlu, Zeynep Yasa Yaman ve Kerime Senyücel’dir. Onursal başkanımız Filiz Yenişehirlioğlu’dur.

2003 yılı dernek baskanimiz Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu’ndan:

1995 yılında kurulan ASTAD, Anadolu uygarlıkları eserlerinin korunması,sergilenmesi ve tanıtılması, bu kapsamda ülkemizdeki kültür varlıklarının dökümünün yapılması çalışmalarına ve müzecilik ile ilgili etkinliklere yardım edilmesi, sanat tarihi biliminin tanıtılması ve bu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi, sanat tarihi bilimini ve sanat tarihçilerini ilgilendiren konularda üyelerinin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan ve yasal olmayan yollarla elde edilmiş olan eserlerin müzelere kazandırılması, mesleğiyle ilgili alanlarda çalışan üyelerinin parasal, toplumsal, çalışma ve özlük haklarının korunup geliştirilmesi amacıyla yola çıkmıştır.

Haziran 2001 ‘de göreve başlayan yeni yönetim kurulu ,bir derneğin sağlıklı işlemesi için gerekli olan ön koşulun üyeleri ile haberleşme ağını kurmak olduğunu düşünmüştür. Üyelerimiz Türkiye’nin bir çok kentinde müze,üniversite, lise ,TRT ve diğer özel ve kamu kuruluşlarında çalışan sanat tarihçilerinden oluşmaktadır. Herkesin bir araya gelebilmesi oldukça zordur. Derneğin maddi imkanları ise basım yoluyla iletişim kurmaya şimdilik olanak vermemektedir.

……

Üyelerin hepsini tedirgin eden ve henüz çözülmediği için herkesi üzmeğe devam eden bir sorun ise müze araştırmacısı olarak çalışan üyelerimizin maaş eşitsizliğidir. 2001 yılında bu konunun çözümlenebilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Önce Hukuk Fakültesi İş Hukuku öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sarper Süzek ile görüşülmüştür. Daha önce Danıştay’dan çıkan olumlu kararın sadece sanat tarihçilerini kapsaması ve arkeologlar dışında diğer müze araştırmacılarını ( antropolog, etnograf vb..) dahil etmemesi nedeniyle bu haklarını kullanmayan sanat tarihçilerin meslek etiğine gösterdikleri saygı ve özverili davranışları nedeniyle hukuksal olarak sadece iki yolun kaldığı anlaşılmıştır. Birincisi, geçen yıl çıkan ve devlet memurları arasındaki eşit işe eşit ücret uygulaması kapsamına alınmak ikincisi ise Anayasa Mahkemesidir. Yönetim Kurulu ikinci yolun daha uzun olduğunu düşünerek birinci yolu seçmiş ve o zaman bu uygulamadan sorumlu olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ile görüşmüştür. Sanat Tarihçilerin durumunu gündeme getirebilmek için Kültür Bakanlığından istek gelmesi gerektiğini söyleyen Sn. Bakan, konuya olumlu baktığını da söylemiştir. Eski Kültür Bakan’ı İstemihan Talay ile yapılan toplantıda, Bakan bu konuyla ilgilendiklerini ve takip ettiklerini (!) ,ancak Maliye’den görüş alınması gerektiğini belirtip bu görüşü önce siz dernek olarak alın demiştir. Maliye’de yapılan görüşmelerde ise, aslında yeni bir uygulamaya gerek olmadığı, mevcut olan uygulamalar çerçevesinde Kültür Bakanlığı’nın Maliye’den bu yönde kadro istemesi durumunda olumlu yanıt verilebileceği anlaşılmıştır. Kültür Bakanının yaz başındaki istifası nedeniyle görüşmelere devam edilememiştir. Yeni hükümetin belirlenmesinden sonra yönetim kurulu bu acil konuyu tekrar gündeme getirecektir. Derneğin gerçekleştirdiği diğer etkinlikleri ise ayrı bir bölümde okuyabilirsiniz. Bir kültür alanı olan sanat tarihi’nin gelişmesi ve toplumda daha fazla yer kazanması hepimizin kendince gerçekleştirebildiği çabalara bağlıdır. Ama bu çabalarımızı birleştirir, birbirimizin yaptığından hepimiz haberdar olur, büyük kentlerin dışında çalışan üyelerimize daha fazla yardım götürebilirsek hepimizin içinde yatan amaçlara daha da yakınlaşmış oluruz. Etkinliklerinizi, çevrenizde sanat tarihi ile ilgili gözlemlediklerinizi, yayın haberlerinizi, kitap eleştrilerinizi,önerilerinizi bizlerle paylaşın, derneği henüz adreslerini bilmediğimiz sanat tarihçilerine yakınlaştırmaya çalışın, bu bülteni istediğiniz biçimde çoğaltarak başkalarına ulaştırın. Hepimizin mesleğimize duyduğu saygıyı ve sevgiyi başkalarına da yansıtmamıza yardımcı olun.

En iyi dileklerimle,
Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu H.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Ocak 2003