SANAT KURUMLARI

Erzincan Müzesi

Erzincan Müzesi

kvmgm.ktb.gov.tr
0446 214 80 21

Atatürk Mahallesi 75.YılKültür merkezi ERZİNCAN

Erzincan Müzesi, Kültür Bakanlığı yönetiminde l986 yılında kurulmuştur. Müze ilk kuruluşunda İl Halk Kütüphanesi ile aynı binayı paylaşmış, daha sonra yapılan Erzincan 75.Yıl Kültür Merkezine taşınmıştır.

Müzede yöreden toplanmış arkeolojik ve etnoğrafik eserler teşhir edilmektedir. Bu nedenle de arkeoloji ve etnoğrafya bölümlerinden meydana gelmiştir. Tarih öncesi çağlara ait çeşitli pişmiş toprak, mermer ve maden eserler, sikkeler müzenin arkeoloji bölümünü oluşturmuştur. Bunların yanı sıra Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Mengücekoğulları dönemlerine tarihlenen taş eserler, özellikle koyun ve koç heykelleri, çeşitli dönemlere tarihlenen mezar taşları onları tamamlmaktadır.

Müzenin etnoğrafya bölümünde de yöresel giysiler, çeşitli düz yayğılar, halı ve kilim örnekleri, kesici ve ateşli silahlar bulunmaktadır.