SANAT KURUMLARI

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi

0266 285 14 23
Merkez, Balıkesir

Prof.Devrim Erbil’in Çağdaş Sanat Müzesi İle İlgili Konuşmasından Özet

Atatürk, batılılaşma heyecanı içerisinde Türk sanatçısına Dolmabahçe Sarayı’nın en güzel kanatlarından birini, Velihat Dairesini çağdaş müze olarak verdi ve bu müze 1937’de kuruldu, halen devam ediyor.

Ben 1978-1983 yılları arasında bu müzenin de Öğretim Üyeliğinin yanında Müdürlüğünü de yapma onuruna eriştim. Atatürk tarafından kurulan bu müze Mimar Sinan Üniversitemize emanet edilmiş ve üniversitemiz bu emaneti koruyor.

Ancak, bugün kentlerimizde, gelişmiş kentlerimizde çağdaş sanat müzesi maalesef yok. Ancak üniversitelerimiz bünyesinde yani Trakya Üniversitesi’nin bir müzesi var. Anadolu üniversitesi de kendi kampüsü içerisinde bir çağdaş müze yaptı. Birtakım girişimler var, ancak açılmış müzeler başkaca hemen hemen yok.

Ülkemizde Belediyelerin sanat galerileri var, ancak hiçbir belediyenin sanat müzesi yok. Bu bakımdan açılışı yapılacak “T.C.Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi” bir bakıma kente bir kimlik kazandıracaktır Çünkü Balıkesir bir kültür kentidir. Burada çok önemli sanatçılar yetişmiş, eğitim görmüş ve eser vermişlerdir. Örneğin Fikret Mualla’nın Ayvalıkta resim öğretmenliği yaptığını, Edip Naci’nin bir müddet Balıkesir’de kaldığını, bugün Profesör olarak emekli olan Mustafa Aslıer’in, Hüseyin Gezer, Adnan Turani gibi temel taşların Balıkesir’de eğitim gördüklerini, bunun dışında Nüshet Kutlu, İrfan Yılmaz ve özellikle bütün sanat heyecanını şehre aşılayan Sırrı Özbay hocamızın verdiği sanat hızını, ivmesini saygıyla anmak gerekir.

Bu ve ismini saymadığım pekçok kimse, hala bugün Balıkesir’de resim yapan, Türkiye’de tanınmış olan, Balıkesir’de doğan, yetişen sanatçıların eserlerinin oluşturduğu “T.C.Balıkesir Belediyesi Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi” Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılmasıyla da kente bir laboratuar hizmeti verecek. Balıkesir’i çağdaşlaşma düzeyinde pekçok kentin çok daha ötesinde kimlikli, sanatla bütünleşen uygar bir kent olma niteliklerini taşıyacaktır.