SANAT KURUMLARI

Bağımsız Sanat Vakfı

Bağımsız Sanat Vakfı

0212 511 11 18 / 0506 328 97 85

Hobyar Mahallesi Ankara Cad.NO:3 Cağaloğlu , Eminönü/İstanbul

Bağımsız Sanat Vakfı, Bağımsız Sanat Derneği’nin 2008 yılında farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya gelerek kurduğu ve 2016 yılında Vakıf olma niteliği kazanmıştır.

Faaliyetlerini Sosyal ve toplumsal konuları çağdaş sanatın araçlarıyla ifade etmek, sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen gençlerin önünü açmak, yol göstermek ve farklı sanat alanlarında gruplar oluşturarak onları yetiştirmek ve bu alanda etkinlikler düzenlemek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bağımsız Sanat Vakfı, resim eğitimi, heykel, video-art, enstalasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmalarının yanı sıra, sanat okumaları, müze-galeri gezileri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Çağdaş sanatın algılanması ve kavramsal sanatın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası çağdaş sanat etkinlikleri ve sergiler düzenlemektedir.

Uluslararası etkinliklerin birincisi; 02-19 Eylül 2010 yılında ‘Şehrin Gizli Dili/O Onları Tanıdı Ama Onlar Onu Tanı(ya)madı’ teması ile Karaköy Sanat Limanı; 5 nolu antrepoda I. Uluslararası İstanbul Trienali başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlik konu ile ilgili paneller ve sempozyumlar gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Aynı sergi taşınabilir bir sanat etkinliği olarak 2011 yılında; Taksim Metrosu, Eminönü Hünkar Kasrı ve Zeytinburnu Belediyesi Cennet Kültür Merkezinde izleyicilere sunulmuştur.

II. Uluslararası İstanbul Trienali ise 2013 yılında “yol kavramının irdelendiği” 35 uluslararası sanatçı ile ‘7 Vadi 60 Kanat Gölgesi’ başlığı ile Maksem Sanat Galerisinde gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında, 20 Ağustos- 20 Eylül tarihleri arasında yine Taksim (Cumhuriyet Sanat Galerisi) Maksem merkez olmak üzere İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanan III. Uluslararası İstanbul Trienali’nin teması ise ‘Yurt-suz-laş-ma’ olarak belirlenmiştir. Türkiyenin ve uluslararası gündemin en temel sorunlarından birisi göç ve mülteci konusudur. Günümüzde milyonlarca insan işgaller, etnik çatışma, otoriter rejimler ve insan hakları ihlalleri sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadır.

Göç ve mülteci konusu ABD’nin Afganistan-Irak işgalleri ve özellikle Arap Baharı sonrası Suriye ve Yemen’de yaşanan iç savaşlarla yeni bir boyut kazanmıştır. Milyonlarca insan özellikle Suriye’den çevre ülkelere, iç savaş dolayısıyla iltica etmiş 2015 yılı itibariyle de bu göçün Avrupa’ya doğru yoğunlaşması konuyu uluslararası gündemin en üst maddelerine taşımıştır. III. Uluslararası İstanbul Trienali’ne Türkiye, Avrupa ve Batı’nın mülteci kriziyle ilgili siyasi refleksleri, mültecilerin geleceği, hukuki statüleri ve krizin tarihsel boyutunu sanat yoluyla irdelemek amacı ile aynı sorunları yaşamış 40 kadar sanatçının katılımı sağlanmıştır.