SANAT KURUMLARI

Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED)

Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED)

www.ared.org.tr

0212 212 41 16

Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No 35 Esentepe Şişli İstanbul

Açıkhava reklam sektöründe faaliyet gösteren Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED), temsilcilerini bir çatı altında toplamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, sektörün sorunlarına çözümler bulmak, açıkhava reklam sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda, yurt dışında temsil etmek, üyelerine hizmet vermek amacıyla 2000 yılında İstanbul’da kuruldu.

Misyonu, Türkiye’de Açıkhava reklamcılığını bilinçlendirilmiş ve mesleki standartları belirlenmiş saygın bir sektör haline getirmek olan Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED)’nin vizyonu “Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmet veren, üyeleri arasında iletişimi ve dayanışmayı sağlamış, sektörel temsilcilik ünvanını ve kurumsal kimliği kazanmış bir organizasyon olmaktır.”

Değerleri

1. Dürüstlük
2. Objektiflik
3. Tutarlılık
4. Bilimsek değerleri paylaşmak

Etik Değerlerimiz

ARED Üyeleri;

* Bireye ve insan haklarına saygılıdır. Sektöre hizmet veren firma çalışanlarının farklı kültürel ortamlardan gelmesine önem verir ve ayrımcılık yapmaz. Üyelerimiz istihdam konusunda din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin uygun mesleki niteliklere sahip kişileri çalıştırmayı prensip edinmiştir.
* Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına saygılıdır. İnsan zekasının, entelektüel birikiminin, zihinsel yaratıcılığın ortaya çıkarmış olduğu mal ve hizmetlerin ticari markalarından endüstriyel tasarımlara, bilimsel gelişmelerden teknolojik buluşlara kadar uzanan geniş yelpaze içindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı gösterir.
* Kamunun ve özel şirketlerin hazırladığı teknik şartnamelere uyar. Şartname olmadığı durumlarda yapacakları iş ve hizmetin teknik şartnamesini standartlara uygun olarak oluşturur ve buna uygun hareket eder.
* Çevre ve doğal kaynakların korunmasına hassasiyet gösterir, hayvan haklarına saygılıdır.
* Mevcut kanunlara ve rekabete uygun ihaleler sonrasında ihaleyi alan firmanın işini ve işleyişini bozucu faaliyetlerde bulunmaktan kaçınır, sonuçlanan bir işin peşinden koşmaz.
* Diğer firmaları kötüleyici faaliyet ve davranışlardan kaçınır.
* Eleman transferlerinde rakip firmayı zayıflatmaya yönelik düşüncelerle hareket etmez. Firma içinde yasal olmayan yollarla bilgi toplamaktan kaçınır.
* Sürekli yenilikçidir, gelişen teknoloji, ürün ve üretim şekillerine hakimdir. Bunu son kullanıcılara kaliteli ve farklı hizmet olarak geri döndürmeyi benimsemiştir.
* Gerçekleştirilen projelerin vaat edilen ile uygunluğu konusunun arkasındadır. Belirlenen garanti koşulları kapsamında eksiksiz ve tam hizmet vermeye devam eder.
* Birbirleri ile mümkün olduğunca dayanışma içindedir.
* Şeffaflık ve dürüstlüğü ilke edinmiştir. Hizmet verdiği müşterilere doğru ve güvenilir bilgiler verir.
* Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına koşulsuz bağlıdır. Tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder. İş kanunlarına uyar, kanunlara uygun işçi çalıştırmaya özen gösterir.