SANAT KURUMLARI

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

0212 518 12 05

Arasta Çarşısı Sultanahmet Mahallesi-İstanbul

GÜNLÜK YAŞAM, DOĞA VE MİTOLOJİ MOZAİKLERİNİN EVİ

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Doğu Roma Büyük Sarayı’nın revaklı avlusunun kuzeydoğu bölümünde 1935’de başlayan kazılarla ortaya çıkan mozaikler, hem sanatsal açıdan hem de sahnelerin betimleme zenginliği açısından muhteşem. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi’nde sergilenen eserler M.S. 450-550 yılları arasına tarihlenirken, mozaik konuları dinsel içerik taşımıyor. Günlük hayat, doğa ve mitolojiden alınan tasvirler, canlılığını muhtemelen çağın önde gelen ustaları başkanlığında birçok usta sanatçı tarafından hazırlanmasına borçlu.

Müze, Sultanahmet Camii’nin Külliyesi’nde Arasta Pazarı’nın içinde yer alıyor ve Doğu Roma Dönemi’ne ait Büyük Saray’ın revaklı avlusunun kuzeydoğu bölümünde kısmen sağlam kalan mozaik taban döşemesini içerecek şekilde oluşturuldu. Mozaikli alanınsa sadece 180 metrekarelik bölümü ortaya çıkarıldı.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 1953 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlandı. 1979’dan itibarense Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı bir birim oldu. 1982’de Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’yle Avusturya Bilimler Akademisi arasındaki protokolle başlanan restorasyon ve konservasyon 1997’de tamamlandı.

KERTENKELE YİYEN GRİFONDAN TUTUN DA KEÇİ SAĞAN ADAM MOZAĞİNE KADAR

Kireçtaşı, pişmiş toprak ve renkli taşlardan oluşan mozaik taneleri ortalama 5mm boyutlarında. Fondaki beyaz mermer kısımlarda “balıkpulu ll tekniği uygulanırken, mermer parçaları arasına “Opus Vermikülatun ll tarzındaki tasvirler yerleştirilmiş. Ayrıca tasvirlerin etrafı konturlarla sınırlanmış. Müzede en göze çarpan mozaiklerse; kertenkele yiyen grifon, fil ve aslan mücadelesi, bir kısrağın tayını emzirmesi, kaz güden çocuklar, keçi sağan adam, eşeğine yem veren çocuk, testi taşıyan genç kız, elma yiyen ayılar ve avcı kaplan mücadelesini betimleyen sahneler olarak sıralanabilir. Mozaiklerde 150 insan ve hayvan figürü ile 90 farklı tema yer almakta.

HAZIR GELMİŞKEN

Sultanahmet Camii’ni mutlaka görün! Sultan I. Ahmed tarafından 17. Yüzyılda Mimar Sinan’ın öğrencilerden Sedefkar Mehmet Ağa’ya yaptırıldı. Duvarlarında ikinci pencere arasına kadar 21 bin 43 adet göz alıcı İznik Çinisi bulunduğu için, “Mavi Camii” olarak da bilinir. Sultan Ahmed’in 14. Padişah olması sebebiyle minarelerde 14 şerefe bulunur. Külliyesiyle İstanbul’daki en büyük yapı komplekslerinden. Sultan I. Ahmed’in Türbesi de cami bahçesine bitişik.