SANAT KURUMLARI

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD)

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD)

0312 417 2115 / 0 533 738 8208

Bestekar Sokak Nu:28/21 Kavaklıdere ANKARA

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD), kuruluşunu 70’li yılların ikinci yarısında gerçekleştirir. Şimdilerde Şinasi Sahnesi olarak tiyatro dünyasına hizmet eden bu yer o dönemde Çağdaş Sahne Kültür Merkezi olarak biliniyordu. Merkez’in kültürel etkinliklerinden biri de fotoğraftı. Fotoğraf alanındaki çalışmaların gelişmesi ve bu alana duyulan ilgi 1977 yılında bir fotoğraf derneği kurulması düşüncesine dönüşür ve bu düşünce kısa zamanda hayata geçer.

Sinan Çetin, Merter Oral, Alparslan Aydın, Celal Ertem, Özcan Yurdalan, Ercan Öztürk, Bülent Demirel ve Cüneyt Ayral 15 Nisan 1977’den başlayarak derneğin kurucu üyeleri olarak görev yapar. Beş aylık bir çalışmanın sonunda AFSAD-Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği 3 Eylül 1977’de ilk genel kurulunu yapıp faaliyetlerine resmi bir nitelik kazandırır. Bu genel kurul Sinan Çetin, Kemal Cengizkan, Ercan Öztürk, Özcan Yurdalan, Alparslan Aydın, Bülent Demirel, Sevim İpekçi (Cengizkan), Celal Ertem, Aydın Ener, Cüneyt Ayral’ı ilk Yönetim Kurulu olarak seçer.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD), fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması, fotoğraf sanatçıları arasında dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi, fotoğrafta; teknolojik gelişmelerin takibi, fotoğrafa etkisi, felsefe, etik, estetik gibi kuramsal tartışmaların yapılacağı bir ortam yaratmak amacıyla 1977 yılında kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.1991 yılında ”Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü kazanan AFSAD, Türkiye’de fotoğraf alanında bu statüye sahip tek fotoğraf derneğidir. Fotoğraf ve sinema sanatına ilgi duyan veya bu alanlarda düşünsel ve eleştirel çalışmalar yapan herkes AFSAD üyesi olabilmektedir. Halen 450 üyesi bulunan AFSAD, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) aktif üyesidir. Derneğin Avrupa Birliği’ne akreditasyon işlemleri ise tamamlanmak üzeredir.

Bir sivil toplum kuruluşu olarak fotoğraf sanatının toplumsal işlevini de yerine getirme ilkesiyle kurumsallaşan AFSAD, günün koşullarına uygun olarak toplumsal konulardan ilham alan belgesel fotoğraf çalışmaları, sanatsal proje ve sosyal etkinlikler yapmaktadır. Fotoğrafın yanı sıra kısa film yapımı da faaliyetleri arasındadır. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara yönelik eğitim programları ile senaryo, kısa film, sanat tarihi, sanat felsefesi gibi konularda seminerler düzenlemektedir.Fotoğrafla birlikte kültürel, sanatsal konularla ilgili araştırma ve yayın faaliyetlerinde de bulunan AFSAD, dönemsel yayınlanan Kontrast isimli bir dergi çıkarmaktadır.

Fotoğrafı aracı ederek farklı kültürlerin buluşturulmasını da hedefleyen AFSAD, amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve dışında birçok önemli sergi, fotoğraf gösterisi, söyleşi ve projeye imza atmıştır. Projelerinin çoğunluğunu kendi öz kaynakları ile hayata geçirmekte olup, çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile ortak çalışmalar da yapmaktadır.

AFSAD, yukarıdaki amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.