Tamer Derican Düşlere Yolculuk

Tamer Derican / Düşlere Yolculuk sergisi Tamsanat online galeride.

Açılış Tarihi

11.02.2012

Serginin Adı

Düşlere Yolculuk

Kapanış Tarihi

11.03.2012

BEKLENMEYEN YENİ YOLCULUKLARI DÜŞLEYEREK…

Hermann Hesse’nin dediği gibi: “Her insanın yaşamı, onu kendisine götüren bir yoldur, bir yol denemesi, bir yol taslağıdır.” Nereye gideceğini bilen insanlar orada neyle karşılaşacaklarını zaten yaşayarak öğrenmişlerdir. Sürpriz yoktur! Plansız yolculuklar belki bu nedenle mutlu eder insanları: Hele varılacak yerde sürprizle karşılaşma olasılığı varsa! İşte Tamer Derican’ın resimlerinde çıkılacak yolculukta da pek çok sürprizle karşılaşmak mümkündür.

İnsan kainat denen bütünün, küçük bir noktasında yaşar, diğer kısmını ise ancak hayal edebilir. Sanatçının yaşadığı bu noktaya yapacağı küçük dokunuşlarla sanatı başlatan etkiyi yaratması mümkündür. Bu düşünceden çıkışla sanatçı da resimlerinde; insan doğasında var olan karmaşık duyguları, modern hayatın gelgitlerini, neşeli, hatta çılgınca figürler ve kompozisyonlar kullanarak, gözünün gördüğü ile değil beyninin gördüğü ile varetmeye ve yansıtmaya çalışıyor. Resimlerindeki figürlerde; teknolojik değerlerin egemen olduğu günümüz toplumu robotlaşmış insanının, aslında çoşkulu, neşeli, gülebilen bir tarafının da olduğu, fakat çeşitli sebeplerle bu duygularının büyük bir kısmının körelmesi veya yitirilmesi sonucunda ortaya çıkan kaosun etkileriyle bu duygulara duyulan özlemin yansımaları görülür. Genel olarak sanatçının resimlerinde kullandığı renkler, biçimler, ifadeler ve kullandığı yüzey arasında oluşturduğu sağlam ilişkiyle ortaya çıkan kompozisyonlar resimsel anlatımı da tam olarak desteklemektedir. Tamer Derican, neşeli figürleriyle; bizleri modern toplumun kaotik ortamından sıyırarak, insanı en yalın haliyle düşünmeye ve onun karmaşık görünen dünyasını sorgulamaya yönlendirmektedir. Resimlerinin genelinde uykuda görülen düşleri andırır yarı-gerçek görüntüler ile, farklı kalıplara sokulmuş figür yorumları, özellikle gerçeküstücü ressamlarda tanık olduğumuz bir tür”oneirism”i düşündürür bizlere. Ancak ondaki bu eğilimin, bilinçli bir seçim değil, spontan bir yaklaşımın sonucu olduğu da unutulmamalıdır…

ONLINE SERGİ ESERLERİ

0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0
Tamer Derican
0

Tamer Derican

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sanat ve sanat eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuştur. Çeşitli resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer almaktadır.

JÜRİLİ SERGİLER

*          Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri Yunus Emre Resim Yarışması Sergisi, Sergileme, Eskişehir,  2011

*          İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Resim Sergisi, Sergileme, Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Sergi Salonu,  Eskişehir, 2009

*          İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Resim Yarışması Resim Sergisi, Sergileme,  Malatya, 2009

*          Çanakkale Belediyesi Uluslararası Troia Festivali Afiş Tasarımı Yarışması, Sergileme, 2008

 

KİŞİSEL SERGİLER

*          Medya Sanat Galerisi, Ankara, 2011

*          Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir, 2010

*          Anadolu Ajansı Sanat Galerisi, Ankara, 2009

*          Kişisel Resim Sergisi, “www.eskisehir.net”, 2003

*          Can Sanat Galerisi, Eskişehir, 2000

KARMA SERGİLER

*          Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, Bolu, 2012

*          Medya Sanat Galerisi, Galeri Koleksiyonu karma Resim Sergisi, Çankaya / Ankara, 2012

‎*          10. Küçük Şeyler Sergisi, Galeri Soyut, Çankaya-Ankara, 23 Aralık 2011-11 Ocak 2012

‎*          9. Küçük Şeyler Sergisi, Terakki Vakfı Sanat Galerisi, İstanbul, 15 Aralık 2011 – 14 Ocak 2012

*          8.Küçük Şeyler Karma Resim Sergisi, Artshop Sanat Galerisi, İzmir, 1 Aralık 2011- 16 Ocak 2012

*          7.Küçük Şeyler Karma Resim Sergisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Sergi Salonu, İzmir, 2011

*          Buluşma 3 Karma Sergi “Resim-Heykel-Seramik” Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Öğrenci Merkezi Fuayesi, Eskişehir, 2011

*          Kentle Buluşma-3 Uluslararası Karma Sergi “Resim-Heykel-Seramik” Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi, Uşak, 2011

*          6.Küçük Şeyler Karma Resim Sergisi, Anadolu Üniversitesi GSF Galeri G ve S, Eskişehir, 2011

*          “Haydarpaşa Haydarpaşa” Karma Resim Sergisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonları, Eskişehir, 2011

*          “Haydarpaşa Haydarpaşa” Karma Resim Sergisi, Parme Sanat Galerisi, Oran-Ankara, 2010-2011

*          Küçük Şeyler Karma Resim Sergisi, Galeri Soyut, Çankaya-Ankara, 2010-2011

*          Üçgen Karma Sergi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sergi Salonu, Eskişehir, 2010

*          Küçük Şeyler Karma Resim Sergisi, Dega Sanat Galerisi, İstanbul, 2010

*          İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği Geleneksel “EKİM GEÇİDİ” 9. Karma Resim Sergisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Sergi Salonu, Eskişehir, 2010

*          Küçük Şeyler Karma Resim ve Seramik Sergisi, Eldem Sanat Galerisi, Eskişehir, 2010

*          3. Uluslararası Kervansaray Buluşması “200 Sanatçı 200 Eser” Davetli Karma Sergisi, Battalgazi-Malatya, 2010

*          Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kadınlar Günü Anısına Sanat Buluşması Karma Sergi, Uşak, 2010

*          Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kentle Buluşma Sergisi, Uşak, 2009

*          20 Sanatçı Karma Resim Sergisi, Çekirdek Sanat Atölyesi, İstanbul, 2009

*          Küçük İşler Karma Resim Sergisi, Ressamlar Derneği Sanatevi (Çekirdek Sanat), İstanbul, 2009

*          Sosyal Bütünleşme Projesi Karma Sergi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Eskişehir, 2009

*          Uluslararası 2.Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Hediyelik Eşya Yarışmalı Sergi, Eskişehir, 2002

*          Engelliler Entegre Yüksekokulu Öğretim Elemanları Karma Sergi, Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Antalya, 2003

*          Tamer Derican- Cüneyt Er Resim, Seramik Karma Sergi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sergi Salonu, Isparta, 2003

*          Uluslararası 1.Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Öğretim Elemanları Karma Seramik Sergisi, Eskişehir, 2001

*          Karma Sergi, Eskişehir, 2000

 

DİĞER SANATSAL ETKİNLİKLER

*          Genelkurmay Personel Başkanlığı Bülteni Kapak Tasarımları, Ankara, 1996

*          Nato Bayan Subaylar Kongresi Toplantısı Afiş ve Kurum Kimliği Çalışması, Ankara, 1996

*          Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 1. Küçük Eller Büyük Yapıtlar Resim Atölye Çalışması, Eskişehir, 1999

Yorum Yap