Ali Asker Bal / PATHOS

Ali Asker Bal PATHOS online sergi afişi

Ali Asker Bal “PATHOS” sergisi Tamsanat online galeride.

Açılış Tarihi

10.11.2023

Serginin Adı

PATHOS

Kapanış Tarihi

25.11.2023

Antik Yunanca bir terim olan pathos, sanat felsefesinde, varlıksal bakımdan sanatın neliği tartışması yürütülürken techne (sanat), mimesis (taklit) ve poiesis (yaratma) ile birlikte öne çıkan bir kavramdır. Kökenbilim araştırmalarında pathos, “olay”, “bir kimsenin başına gelen şey”, “yaşantı”, “deneyim”, “duygulanım hali”, “etkilenim”, “tutulma” gibi, çok zengin çağrışımlar içeren bir sözcüktür. Bu anlamlarıyla pathos, sanatçının yaratma (poiesis) anında maruz kaldığı ruhsal hali, derin heyecanı ve esin durumunu da ifade etmektedir. Pathos’a uğrayan sanatçı, deyim yerindeyse, kendinden geçerek, yoğun bir esrime ile estetik karakterli sanat yapıtları meydan getirir.

Pathos başlığı ile sunulan çalışmalar, yine Antik Yunancadan ödünç alınmış bir terimle, Khtonos pos topos’dan (dünyanın bütün alanı) edinilmiş gözlem ve tutulmaların estetik izlenimlerini görselleştirmektedir. Mezopotamya ovasının uçsuz bucaksız uzamı, Çukurova, Antakya Amik ovası, Kars Ani antik kenti ve Diyarbakır Hevsel bahçeleri gibi yer ve mekanlar, Anadolu coğrafyasında pathos’un yıllara yayılan bir izlekteki işaretlerini barındırmaktadır. Öte yandan Mısır’ın Sina yarımadası ve Kızıldeniz enginleri ile Yunanistan’ın Patras’ı, Delphi, Olympia, Nymphaeum gibi antik kentleri ise daha geniş bir topoğrafyada, ışığın ve mavinin en etkili izlenimlerini sunmaktadır.

Felsefeci Ömer Naci Soykan, hem filozof hem de şair olan Friedrich Schiller’den atıfla, pathos’a konu olanın, yüce olmakla ancak estetik olabileceğini dile getirirken, yüce olanın sadece akıldan kaynaklandığının da altını çizer. Pathos, çalışmaları, bir yanıyla “dünyanın bütün alanı”nı kapsayan topos’un (topografik olanın) coğrafyalara (araziye) yayılmış renk parçacıklarını imlemektedir. Renk alanları ile yaratılan uzamda (espas), arkaik ve güncel imgelerin yer aldığı kurmaca kompozisyonlar geliştirilmiştir. Topos’ta (yer) dans eden balerinler ve anlık seyirle onları görüşlerine katan, yüklerinin ağırlığından kurtulmuş hamallar, Hitit tanrı ve tanrıçaları ile günümüz insanları pathos’u etkin ve canlı kılan birer imge işlevi görmektedirler. Böylece, resim sanatı bir kez daha bakışın hazzı (scopophilia) eşliğinde, gönül şenliğine giden kapıyı aralamaktadır.

ONLINE SERGİDEKİ ESERLERİ

20
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Mezopotamya I” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2015

19
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Mezopotamya II” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2015

17
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Mezopotamya III” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2015

19
Ali Asker Bal tablo eserleri

”Çukurova I” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2022

17
Ali Asker Bal tablo eserleri

”Çukurova II” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2022

18
Ali Asker Bal tablo eserleri

”Çukurova III” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2022

18
Ali Asker Bal tablo eserleri

”Çukurova IV” 100x100cm TÜA ve Karışık Teknik 2022

20
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Amik Ovası I” (Diptik) 100x70cm TÜA ve Karışık Teknik 2022

18
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Hevsel Bahçeleri” 110x90cm TÜA 2015

18
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Mezopotamya IV” 130x100cm TÜA 2014

18
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Mezopotamya V” 130x100cm TÜA 2014

16
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Blue Hole, Kızıldeniz” 100x80cm TÜA 2015

17
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Nymphaeum, Patras” 100x70cm TÜA 2013

17
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Ani I” (Diptik) 200x100cm TÜA2021

23
Ali Asker Bal tablo eserleri

“Ani II” (Diptik) 140x100cm TÜA2021

Ali Asker Bal

Sanatçı ve akademisyen. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı (1993/2009). Sırasıyla Cumhuriyet Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çalıştı (2001/2017). Yurtiçi ve yurtdışında birçok sanatsal etkinliğe katıldı. Yayınlanmış çok sayıda makale, yazı ve kitap çalışmaları vardır. Halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları içinde mitoloji, halk sanatı, çağdaş sanat ve kavramsal sanat yer almaktadır.

Yorum Yap