Çiğdem Fırat / mah-cemal

Çiğdem Fırat online sergi afişi

Çiğdem Fırat / mah-cemal sergisi Tamsanat online galeride.

Serginin Adı

mah-cemal

Açılış Tarihi

10.05.2023

Kapanış Tarihi

31.05.2023

mah-cemal
Her biri birer portre olan dairesel formlar Rönesansın idealleştirilmiş yüzleridir. İdealleştirilmiş bir yüz düşüncesi hem divan şiirinde hem de Rönesans resminde vardır. Elbette idealleştirilmiş güzellikleri savunan başka sanat görüşleri de vardır. Bu görüşler aslında Platon’un idealar düşüncesine kadar vardırılabilir. Rönesans resminde -dini içerikli olsun veya olmasın, kadın portreleri idealize edilir. Masumiyetin simgesi olan dudaklar,
şehvetten uzak kendi iradesi olan gözler, ışıklı ve aydınlık bir yüz bütün kadın portrelerinde vardır.

Divan şiiri de ideal bir yüzün peşindedir. Çünkü yüz, güzelliğin esas noktasını daha doğrusu güzellik unsurlarının toplantı noktasını teşkil eder (Tolasa, 2001, s. 138). Yüz güzelliği birçok beyitlerde cemal olarak nitelendirilir (Tolasa, 2001, s. 207). Sevgilinin yüzünün ay gibi ışıklı ve aydınlık göründüğünden bahsedilir. Dolayısıyla cemal, ya ışık ve aydınlıkla birlikte mütalaa edilir ya da bizzat ışık ve aydınlığın kendisi olarak gösterilir (Tolasa, 2001, s. 422). Bu yüzden divan şiirinde sevgili-ay teşbihi en çok rastlanılan teşbihtir. Sevgiliye ay yüzlü manasına gelen
çeşitli deyimlerle hitap edildiği gibi, doğrudan doğruya ay dendiği de müşahade edilir (Tolasa, 2001, s. 417).

Şayet doğu ile batı arasındaki coğrafi olmayan bu kesişim, birbiriyle tenasüp edecek şekilde yan yana getirilseydi, Rönesansın idealleştirilmiş portreleri alıntılansaydı ve “mah-cemal” başlığı altında divan şiiri işaret edilerek ufuk çizgisinin üzerindeki dairesel formun içerisine yerleştirilseydi ne olurdu? Bu resim dizisi bu sorulardan hareketle tasarlanmıştır. Böylece farklı kültürlerin nasıl bir bağ ile yan yana geldiği gösterilmeye çalışmıştır. Her iki kültür de idealleştirilmiş bir güzellik söz konusu olduğunda aynı kaynaktan beslendiği için aralarındaki ortak bağı bulmak mümkün olmuştur. Rönesansın idealleştirilmiş yüzleri teşbih yönüyle aya benzetilmiş, böylece Rönesans portreleri divan şiirindeki sevgilinin yerini almıştır.

KAYNAKÇA: Tolasa, H. (2001). Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası. Akçağ Yayınları

ONLINE SERGİDEKİ ESERLERİ

1
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

1
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

1
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

1
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

2
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

0
Çiğdem Fırat (mah-cemal) 2012 Dijital Baskı 35x50cm

mah-cemal - 2012 Dijital Baskı 35x50cm

2
Çiğdem Fırat mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 31,5x60cm

mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 31,5x60cm

0
Çiğdem Fırat Çiğdem Fırat mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 40x52cm

mah-cemal -2021 Karışık Teknik 40x52cm

0
Çiğdem Fırat mah-cemal - 2021 Kağıt Üzerine Suluboya 34,5x39,5cm

mah-cemal - 2021 Kağıt Üzerine Suluboya 34,5x39,5cm

0
Çiğdem Fırat mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 51x64,5cm

mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 51x64,5cm

0
Çiğdem Fırat mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 60x106,5cm

mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 60x106,5cm

0
Çiğdem Fırat mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 60x75cm

mah-cemal - 2021 Karışık Teknik 60x75cm

Çiğdem Fırat

1981 Ankara doğumlu.

– Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü (2018–Devam ediyor)
– Gazi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Resim Anasanat Dalı (2011-Devam ediyor)
– Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Resim-İş Öğretmenliği (2004–2007)
– Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Resim-İş Öğretmenliği (1999–2003)

5 Yorum

Yorum Yap