english
Tamsanat, sanatın bir bütün olduğu düşüncesini benimseyerek, bu bütünlük bağlamında Plastik Sanatlar'ın hayatın içindeki konumunu, işlevini, bireyden kitleye uzanan sürecini, tam bir şekilde organize etmek ve paylaşmak fikrinden doğmuştur.

Tamsanatın ağırlıklı olarak plastik sanatlara yer verirken, sanatın diğer dallarından da güç almaktadır.

Tamsanat, sanatı yalnızca izlenebilir/bakılabilir olmaktan çıkarıp anlaşılabilir/ulaşılabilir olmasını sağlayarak, alışılagelmiş yaklaşımları ve süreçleri değiştirmeye/geliştirmeye yönelik girşimleri desteklemeyi ilke edinmiştir. Sanata uzak ve yakın tüm noktaları kitleler arasında köprü kurarak buluşturmayı ve kültürel - sanatsal kimliğimizin uluslararası sanat alanına taşınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Tamsanat, sanatın özerkliğini, anlatım gücünü ve iletişim olanaklarını her şeyle ve her yerde paylaşmak üzere hareket edecektir.

Yabancı olan hiçbir şey bize yabancı değil, tanıdık olan hiçbir şey bize tanıdık değildir. tam hayal ettiğiniz gibi…